Положення про Координаційну раду

     1. Координаційна рада з питань місцевого самоврядування при голові Теофіпольської районної ради керується у своїй діяльності Конституцією України, Законом України „Про місцеве самоврядування в Україні”, іншими законами України, нормативно-правовими актами та цим Положенням.
     Координаційна рада є дорадчо-консультативним органом і діє при голові  Теофіпольської районної ради на громадських засадах.
     До складу Координаційної ради входять: голова та заступник голови районної ради, селищні та сільські голови за їх згодою.
     3. Основною формою роботи Координаційної ради є засідання, які проводяться в міру необхідності, але не рідше одного разу на півріччя. Засідання можуть скликатися як за пропозицією однієї третини загального складу Координаційної ради, так і за пропозицією голови районної ради.
     Час і місце проведення наступного засідання та орієнтовний перелік питань, що мають розглядатися на ньому, Координаційна рада визначає перед закриттям чергового засідання ради. Про можливі зміни і доповнення щодо розгляду питань на засіданні Координаційної ради її члени інформуються в робочому порядку.
     4. Засідання Координаційної ради веде голова районної ради, а в разі його відсутності – заступник голови районної ради, або обраний Координаційною радою головуючий.
     5. У засіданнях Координаційної ради на запрошення можуть брати участь голова, заступники, начальники відділів та управлінь районної державної адміністрації, керівники підприємств, установ та організацій району, голови постійних комісій районної ради та інші посадові особи органів місцевого самоврядування.
     6. Координаційна рада може приймати рішення. Рішення Координаційної ради мають рекомендаційний характер.
     7. Координаційна рада у своїй практичній роботі взаємодіє з виконавчим апаратом районної ради.
     8. Координаційна рада:
     - сприяє організації обговорення в органах місцевого самоврядування, депутатами місцевих рад, територіальними громадами проектів законів та узагальненню внесених до них пропозицій і зауважень;
     - обговорює стан економічного і соціального розвитку району та практичну діяльність органів місцевого самоврядування по здійсненню власних і делегованих повноважень, розробляє практичні рекомендації з цих питань;
     - аналізує діяльність органів місцевого самоврядування з питань розробки, затвердження і виконання місцевих бюджетів, готує пропозиції щодо вдосконалення бюджетного процесу, зміцнення фінансових основ місцевого самоврядування, забезпечення самодостатності і самостійності місцевих бюджетів;
     - розглядає питання щодо конструктивного і дієвого підходу органів місцевого самоврядування по забезпеченню життєдіяльності територіальних громад, приватизації майна і комунальної власності соціального захисту населення, сприяє узагальненню і поширенню кращої практики роботи з питань, які відносяться до компетенції місцевого самоврядування;
     - аналізує стан організаційної роботи органів місцевого самоврядування по здійсненню наданих законом повноважень, підвищенню ефективності роботи виконавчих органів місцевих рад та громадських організацій, зміцненню і вдосконаленню зв’язків органів місцевого самоврядування з населенням;
     - сприяє налагодженню конструктивних взаємозв’язків органів місцевого самоврядування з державною адміністрацією по зміцненню законності і порядку на підвідомчих радам територіях.
     9. Організаційне забезпечення діяльності Координаційної ради здійснює виконавчий апарат районної ради.
Погода
Погода у Теофіполі

вологість:

тиск:

вітер: